Absolutt Oslo

Debutboka mi. Ei samling tekstar om å vere innflyttar i Oslo, og om det gjensidige hatet mellom by og land. Evig aktuell, altså.

Denne boka er berre å få tak i på antikvariat, lugubre loppemarknader, finn.no o.l. Eller i samlinga “Greatest Hist, vol. 1” som du kan kjøpe her.