Store nordmenn

Eit alternativt og relativt ironisk oppslagsverk om store nordmenn, og ei lærebok i kunsten å bli ein stor nordmann.

Utselt og aldri nyutgitt. Ganske sjeldan altså. Eller ikkje spesielt populær.