Hytteboka ut i verden

“Hyttebok frå helvete” er no ute på følgjande språk: Svensk (Fjällvandring åt helvete), dansk (Hyttebog fra helvede), tysk (Frei.Luft.Hölle.), nederlandsk (De Outdoorwaanzin), finsk (Helvetillinen vaelluskirja), estisk (Matk porgusse), tsjekkisk (Hory peklo raj), slovakisk (Antiturista) og italiensk (Norwegian f**k). 

Etter kvart kjem boka også på koreansk, fransk og engelsk. 

Så no har du ingen unnskyldningar.