Tusen år og like blid

Ein revy som oppsummerte tusen års norsk historie på to og ein halv time, med suveren mangel på presisjon og faktakunnskapar.

Urpremiere på Det Norske Teatret 15. januar 1998. Spelte i Grieghallen i Bergen og i Olavshallen i Trondheim i 1999.

Dei som var med:
Manusredaktørar: Are Kalvø og Ragnar Hovland
Manusbidragsytarar i tillegg til manusredaktørane: Per Kristiansen, Knut Nærum, Ingrid Jørgensen, Ola Hegdal.
Musikk: Espen Beranek Holm, Gisle Kverndokk, Ivar Tindberg
Regi: Ivar Tindberg
Koregograf: Wayne McKnight
Scenografi: Steffen Kverneland/Martin Musto
Musikalsk ansvarlig: Svenn Erik Kristoffersen
Skodespelarar: Rune Andersen, Cecilie A. Mosli, Ingrid Jørgensen Dragland (Då utan Dragland-namnet), Trond Høvik, Kåre Johnny Enderud, Terje Bjørkvold, Svenn Berglund, Ruth Fasting, Kari Hæg, Wenche Lund, Per Arne Skar og Are Kalvø. Undervegs i speleperioden tok Gjertrud Gynge over for Cecilie Mosli, og Silje Skjemstad tok over for Gjertrud Gynge.